Dobránszky Adolf

 

Tudod-e?

Dobránszky Adolf társadalmi tudós, politikus , főispán 1817. december 6-án született Rudlán. Édesapja révén görög katolikus ruszin papcsaládból származott. Középiskoláit Lőcsén, Miskolcon és Lembergben végezte. Egerben jogi, Selmecen bányamérnöki képesítést szerzett. A Szabadságharc idején Lembergbe menekült, ahol mint kárpátaljai ruszinok 

képviselője tevékenykedett. Az 1848. június 2-án Prágában megnyílt szláv kongresszuson indítványozta, hogy Ausztria-Magyarország a galíciai ukrán és a kárpátaljai ruszin területből szervezzenek önálló vajdaságot. 

1849. szeptember 17-én tagja annak a küldöttségnek, amely memorandummal fordult báró Séringer Károlyhoz, a magyarországi ügyek teljes hatalmú biztosához. Azt követelték: a ruszinokat ismerjék el politikai nemzetnek, szervezzenek közigazgatási területeket, ahol legalább 15 ezer főnyi ruszin lakos él, alapítsanak nemzeti középiskolákat, Ungváron nyissanak akadémiát és engedélyezzék az egyetemen a ruszin tanszék megnyitását stb A követeléseknek nem tettek eleget, de hatása így is volt.

Dobránszkynak szerepe volt abban, hogy a német hivatalos nyelv bevezetésekor, az anyanyelvi oktatás továbbra is megmaradt a görög katolikus ruszin elemi iskolákban. 

Az ötvenes években magas állami beosztást kapott. A négy kárpátaljai ruszinok által is lakott vármegye: Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros főispánja volt. Az 1864-ben alapított ruszofil irányzatú Szent Bazil Társaság elnökének választották. Három évig a Sáros-megyei Malovicai körzet országgyűlési képviselője volt.

Az 1867-es kiegyezés után kilépett az állom szolgálatából és a ruszin társadalmi szerveződésekben, egyesülésekben tevékenykedett. Néhány évig még részt vett politikai alapú egyházjogi vitákban, amelyekben a görög katolikus ruszin egyházi autonómiát védelmezte. A hetvenes évektől javarészt írással foglalkozott. 

1892-ben nevelt lányával, Grabár Olgával együtt bíróság elé állították hazaárulás vádjával. Bizonyíték híján felmentették. 

Dobránszky ezután Bécsbe költözködött, majd Innsbruckba. Itt töltötte élete hátralevő részét. 1901. március 19-én halt meg.