Dr. Lyavinecz Antal

 

Büszkék vagyunk rá!

Tegnap, 2018. október 7-én, 84 éves korában súlyos, hosszantartó betegségben elhunyt Dr. Lyavinecz Antal professzor főorvos, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Szervezet volt elnöke.

1934. június 12-én kilencedik gyermekként született a volóci polgári iskola igazgató családjában. A középiskolát Munkácson végezte, majd tanulmányait az Ungvári Állami Egyetem orvosi karán folytatta. 1957-ben jeles minősítéssel diplomázott.

Munkásságát Berezinka főorvosként kezdte. Két évre rá felvételt nyert a Kijevi Továbbképző Főiskolára, ahol sebészetből és aneszteziológiából szerzett szakminősítést.

Ezután aspiráns lett. Hála nyelvtudásának Prágában és Pozsonyban gyakorolta az altatóorvosi teendőket.

Antal 1964-ben kezdett asszisztensként dolgozni a Kijevi Orvostudományi Főiskolán.

A klinikán vizsgálatokat végzett az újszülötteken, gyermekbetegségek megállapításában. A későbbiekben tudományos munkáit is e témakörben írta.

Megvédte doktori disszertációját és több mint 200 értekezését publikálták. Öt könyve jelent meg.

Amikor a csernobili atomerőműben robbanás történt, rögtön felismerte a sugárzás óriási veszélyét és széleskörű felvilágosító munkát végzett. Ez a hatóságoknak nem tetszett és ellehetetlenítették munkásságát.

1992-ben a Lyavinecz család Magyarországra települt. A professzor úr létrehozta a Bölcső Nemzetközi Alapítványt, amely a csernobili katasztrófa következtében megbetegedett gyerekek kezelését vállalta. 749 gyermeket gyógykezeltek Magyarországon.

Dr. Lyavinecz Antal 1994-2006 között főorvosként dolgozott a Budai Gyermekkórház Buda utcai légzésrehabilitációs osztályon. Munkásságát és óriási jótékonysági, embermentő tevékenységét 2005-ben a jeruzsálemi Szent Lázár Lovagrenddel ismerték el.

A főorvos úr mindvégig ruszin nemzetiségűnek vallotta magát és sokat tett e nemzet elismertetéséért. 1998-ban küldöttként vett részt a Ruszinok Világtanácsa munkájában. Alapító tagja és elnöke a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Szervezetnek.

Munkájába bevonta családja valamennyi tagját. Dr. Lyavinecz Marianna, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, fia István pszichiáter, a Ruszin Világtanács elnöke, lánya Marianna filológus doktor, a ruszinság szakértője. Valamennyien több éven keresztül szerkesztik a Ruszin Almanach folyóiratot és más kiadványokat.

Isten nyugosztalja Dr. Lyavinecz Antalt és családjának őszinte, mély részvétünket tolmácsoljuk!