Dr. Lyavinecz Antal

 

Büszkék vagyunk rá!

Tegnap, 2018. október 7-én, 84 éves korában súlyos, hosszantartó betegségben elhunyt Dr. Lyavinecz Antal professzor főorvos, a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Szervezet volt elnöke.

1934. június 12-én kilencedik gyermekként született a volóci polgári iskola igazgató családjában. A középiskolát Munkácson végezte, majd tanulmányait az Ungvári Állami Egyetem orvosi karán folytatta. 1957-ben jeles minősítéssel diplomázott.

Munkásságát Berezinka főorvosként kezdte. Két évre rá felvételt nyert a Kijevi Továbbképző Főiskolára, ahol sebészetből és aneszteziológiából szerzett szakminősítést.

Ezután aspiráns lett. Hála nyelvtudásának Prágában és Pozsonyban gyakorolta az altatóorvosi teendőket.

Antal 1964-ben kezdett asszisztensként dolgozni a Kijevi Orvostudományi Főiskolán.

Bővebben...

Sztojka Sándor

Büszkék vagyunk rá!

Sztojka Sándor, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke 1890. október 16-án született Karácsfalván. Középiskoláit Ungváron végezte a teológiai líceumban. Eredményei kitűnőek voltak, ezért az egyházmegye konzisztáriuma ajánlásával a harmadik évfolyamot már a Budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karán folytatta.
Tanulmányai befejeztével visszatért Kárpátaljára és a görög katolikus püspöki kancellária levéltárosává nevezték ki. Később a Szentszék jegyzője lett. 1916. december 17-én Ungváron, Papp Antal püspök Sztojka Sándort nőtlenül pappá szentelte és püspöki fogalmazóvá léptette elő. Szertartás mester, majd a kancelláriai titkár és az újságírói teendőket is Ő látja el. Rohamosan ível a karrierje felfelé!
1921-től Pápai káplán és Szentszéki tanácsos. Kilenc évre rá Székeskáptalani kanonok, püspöki helynök. 1932-től kinevezett püspök, majd püspökké szentelték.Ezt a méltóságot 11 éven át töltötte be.
Sztojka Sándor püspöksége idején , a trianoni döntést követően, a munkácsi püspökség a Csehszlovák fennhatóság alá került. A hatóságok a ruszinság a keleti orosz ortodox egyházhoz való áttérését szorgalmazta. Ez ellen a püspök határozottan kiállt. 
A magyarok visszatérése után a ruszin társadalmi és kulturális törekvések szószólója lett. Megalapította a Kárpátaljai Tudományos Társaságot és a Zorja-Hajnal folyóiratot.Püspöksége alatt 158 papot szentelt fel, 67 új templom épült és sokat újítottak fel. Fellendítette a vallásos egyesületek életét, támogatta a irodalmi kiadványok megjelenését.
1943. május 31-én Ungváron adta vissza lelkét az Úrnak.
---
2003 szeptemberében kezdte el működését a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, 70 férőhelyes bennlakásos szállással.
Sztojka Sándor püspök pappá szenteli fel dr. Ortutay Elemért.

Somló Sándor

 

Büszkék vagyunk rá!

Somló Sándor, eredetileg Hlavathy Ödön, színész, színházigazgató, drámaíró, Somló Sári szobrász, író, költő édesapja. 1859. november 19-én született az ungvári járási Kaposon. Korán érdeklődött a történelem, a népmesék és dalok iránt. Iskoláit Ungváron és Pesten végezte. A fővárosban elragadta a színpad utáni vágy, abbahagyta az iskoláit és Somló néven 1875-ben beiratkozott a Színészeti Tanodába. Szülei ezért megvonták tőle a támogatást. Nélkülözött, másolásból és statisztálásból élt.
Ekkor kezdett rendszeresen verseket írogatni, színművek írásába kezdett.
Szigligeti Ede is bátorította. 
A színiiskola után, 1878-tól három évet Győrött töltött. Itt adták elő népszínművét, az Apa és fiút, de ezzel még nem aratott sikert. Ezután az ország számos városában fordult meg. 1887-ben a pozsonyi Toldy Kör Gorgo c. tragédiájával ottani sikeréért ezüst koszorúval tisztelte meg.
1893-ban a Nemzeti Színház tagja, kilenc évre rá már az igazgatója. Paulai Edét váltotta. 1902-ben vették fel a Corvin Mátyás szabadkőműves páholyba. Rákosi Szidi színiiskolájában tanár, majd az Országos Színművészeti Akadémia igazgatója lett. A Kisfaludi és Petőfi Társaság tagja.

Mint színműíró pályadíjat nyert. Romantikus színjátékai közül a Fra Girolamónak volt a legnagyobb sikere, de a megjelent tíz darabja mellett ugyanennyi kéziratban, kiadatlanul maradt. Felesége Vadnay Vilma primadonna énekesnő volt. 
1916. november 2-án, 56 évesen halt meg Budapesten. A Kerepesi sírkertben nyugszik.